Przetargi w EkoParku

Spółka Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. W. Roździeńskiego 38 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Piekarach Śląskich w pobliżu ulicy Stalowej.

Ogłoszenie o przetargu do pobrania – link

Spółka Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich przy ul. W. Roździeńskiego 38 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Piekarach Śląskich w pobliżu ulicy Stalowej.

Ogłoszenie o przetargu do pobrania – link

Spółka Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich przy ul. W. Roździeńskiego 38 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zbycie w formie bezpośredniej prawa własności nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Piekarach Śląskich przy ulicy Bpa H. Bednorza.

Ogłoszenie o przetargu do pobrania – link

Spółka Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich przy ul. W. Roździeńskiego 38 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zbycie w formie bezpośredniej prawa własności nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Piekarach Śląskich przy ulicy Stalowej.

Ogłoszenie o przetargu do pobrania – link

Spółka Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich przy ul. W. Roździeńskiego 38 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zbycie w formie bezpośredniej prawa własności nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Piekarach Śląskich przy ulicy Stalowej.

Ogłoszenie o przetargu do pobrania – link

Spółka Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich przy ul. Roździeńskiego 38 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zbycie w formie bezpośredniej prawa własności nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Piekarach Śląskich przy ulicy Roździeńskiego.

Ogłoszenie o przetargu do pobrania – link

Spółka Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich przy ul. Roździeńskiego 38 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Piekarach Śląskich w pobliżu ulicy Kotuchy.

Ogłoszenie o przetargu do pobrania – link

Uwaga! Opis na kopercie powinien zawierać szacowaną powierzchnię nieruchomości!

Spółka Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich przy ul. Roździeńskiego 38 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zbycie, w formie bezpośredniej, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Piekarach Śląskich w pobliżu ulicy Kotuchy.

Ogłoszenie o przetargu do pobrania – link

Uwaga! Opis na kopercie powinien zawierać szacowaną powierzchnię nieruchomości!

Spółka Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich przy ul. Roździeńskiego 38 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Piekarach Śląskich w pobliżu ulicy Kotuchy.

Ogłoszenie o przetargu do pobrania – link

Uwaga! Opis na kopercie powinien zawierać szacowaną powierzchnię nieruchomości!

Spółka Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich przy ul. Roździeńskiego 38 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Piekarach Śląskich w pobliżu ulicy Kotuchy.

Ogłoszenie o przetargu do pobrania – link

Spółka Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich przy ul. Roździeńskiego 38 ogłasza pismeny przetarg nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Piekarach Śląskich w pobliżu ulicy Kotuchy.

Ogłoszenie o przetargu do pobrania – link

Spółka Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich przy ul. Roździeńskiego 38 ogłasza pismeny przetarg nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Piekarach Śląskich w pobliżu ulicy Kotuchy.

Ogłoszenie o przetargu do pobrania – link

Spółka Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich przy ul. Roździeńskiego 38 ogłasza pismeny przetarg nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Piekarach Śląskich w pobliżu ulicy Kotuchy.

Ogłoszenie o przetargu do pobrania – link

Spółka Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich przy ul. Roździeńskiego 38 ogłasza pismeny przetarg nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Piekarach Śląskich w pobliżu ulicy Kotuchy.

Ogłoszenie o przetargu do pobrania – link

Spółka Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich przy ul. Roździeńskiego 38 ogłasza pismeny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Piekarach Śląskich przy ulicy Kotuchy.

Ogłoszenie o przetargu do pobrania – link 

Przetarg nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego

Spółka Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich przy ul. Roździeńskiego 38 ogłasza pismeny przetarg nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Piekarach Śląskich przy ulicy W. Roździeńskiego.

Ogłoszenie o przetargu do pobrania – link

Przetarg nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego

Spółka Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich przy ul. Roździeńskiego 38 ogłasza pismeny przetarg nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Piekarach Śląskich w pobliżu ulicy Kotuchy.

Przetarg nieograniczony na całodobową ochronę osób i mienia w budynku przy ul. Roździeńskiego 1 w Piekarach Śl.

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP: 23.03.2012r.

Nr ogłoszenia: 92352- 2012

 • Ogłoszenie o zamówieniu  Pobierz
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ   Pobierz
 • Załącznik  nr 1 do SIWZ- Oświadczenie wykonawcy o  spełnianiu  warunków udziału w postępowaniu Pobierz
 • Załącznik  nr 2 do SIWZ- Oświadczenie Pobierz
 • Załącznik  nr 3 do SIWZ- Formularz ofertowy Pobierz
 • Załącznik  nr 4 do SIWZ- Umowa Pobierz

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU którego wartość nie przekracza 14 000 EURO.
 • Ogłoszenie o zamówieniu Pobierz
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz
 • Raport z przeprowadzonego w trybie ogłoszenia o zamówieniu postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie Specyfikacj IstotnychWarunków Zamówienia Pobierz

 

Przetarg nieograniczony pn. „Przygotowanie kampanii promujacej tereny inwestycyjne Parku Przemysłowo Technologicznego EkoPark w Piekarach Śląskich”.

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP: 01.07.2011r.

Nr ogłoszenia: 179626-2011

 • Ogłoszenie o zamówieniu    Pobierz
 • Specyfikacja Istotnych SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu     Pobierz
 • Załącznik nr 2 do SIWZ – Wykaz z Warunków Zamówienia     Pobierz
 • Załącznik nr 1 do  wykonanych zamówień     Pobierz
 • Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz ofertowy     Pobierz
 • Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy     Pobierz
 • Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz osób     Pobierz
 • Załącznik nr 6 do SIWZ – Harmonogram realizacji przedmiotu umowy i płatności    Pobierz
 • Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia     Pobierz
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz
 • Zmiana do zapisów SIWZ dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Pobierz
 • Odpowiedzi  na pytania Wykonawców do SIWZ 11.07.2011 r. Pobierz
 • Odpowiedzi  na pytania Wykonawców do SIWZ 12.07.2011 r. Pobierz
 • Odpowiedzi  na pytania Wykonawców do SIWZ 13.07.2011 r. Pobierz

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Kontakt