Projekt 7.3.3 – mamy pozytywne biznesplany

8 czerwca 2022
Administrator

Uwaga Uczestnicy projektu! W wyniku weryfikacji biznesplanów złożonych w przedłużonym Projekcie 7.3.3. pn.: „W kierunku Twojego sukcesu – kompleksowe wsparcie osób rozpoczynających działalność gospodarczą – edycja II”, otrzymaliśmy pozytywne oceny. Rekomendację do dofinansowania uzyskało 100% dokumentów – w odniesieniu do naboru 5 Uczestników projektu. Gratulujemy!

Sumę otrzymanych punktów przedstawiono w formie listy rankingowej opracowanej dla wszystkich dokumentów złożonych w terminie -> Lista rankingowa biznesplanów do pobrania

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Kontakt