Celem Śląskiego Klastra Rewitalizacji i Technologii Środowiskowych jest wspieranie powiązań kooperacyjnych, co będzie w przyszłości skutkować organizacją wspólnego przedsięwzięcia w zakresie rozwiązywania problemów związanych ze środowiskiem.
Przed władzami EkoParku stoi wyzwanie stworzenia i wdrożenia pewnej polityki gospodarczej, która w sposób kompleksowy uwzględni:

  • promowanie i wspieranie sieci współpracy oraz partnerstw, jako fundamentów rozwoju technologii środowiskowych,
  • promowanie kluczowego znaczenia kreowania i stosowania wiedzy w obszarze rozwiązywania problemów środowiskowych,
  • sprzyjanie koncentracji środków, koordynacji działań oraz skupieniu specjalistów wokół określonej problematyki.

Rozwój klastra w Piekarach Śląskich spowoduje, że uczestniczące w jego organizacji podmioty gospodarcze zaangażują się w próbę rozpoznania problemów oraz będą identyfikować się z przygotowanymi rozwiązaniami.
Rozwój klastra ma na celu zapewnienie dostępu dla przedsiębiorstw do wykwalifikowanych pracowników oraz powiązań w ramach Platformy Środowiskowej. Faktem jest, że przedsiębiorstwa działające w klastrach są bardziej innowacyjne niż podobne firmy aktywnie działające poza klastrami. Poprawa innowacyjności odbywa się poprzez dostęp do nowych postaw i wykwalifikowanych zasobów ludzkich, a także dzięki wymianie poglądów i doświadczeń z innymi podmiotami oraz obecności specjalistycznych instytucji, przyspieszających indywidulne i zbiorowe uczenie się. Dzięki współpracy między różnymi podmiotami dochodzi do szybszego eksperymentowania z nowymi rozwiązaniami. Rozwijają się platformy oparte na otwartej innowacji. Dzięki regularnemu przepływowi informacji oraz bardziej dynamicznym niż zazwyczaj interakcjom między ludźmi, kreowane są nowe pomysły. Obecność niezbędnych zasobów w pobliżu powoduje, że szybciej dochodzi się do rozwiązywania zidentyfikowanych problemów.
Istotą bycia członkiem klastra nie jest samo uczestnictwo, a współdzielenie wizji oraz wspólne osiąganie celów gospodarczych, zarówno indywidualnych, jak i całego klastra.
Celem rozwoju klastra jest zebranie się grupy podmiotów, która odczuwa podobne wyzwania i identyfikuje podobne problemy oraz zdecyduje się na rozpoczęcie współpracy. Siła klastra polega na umiejętności integrowania różnych obszarów środowisk wokół konkretnych problemów, które wymagają prawidłowego rozwiązania.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Kontakt