Zaproszenie na spotkanie

30 czerwca 2017
admin

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach zaprasza na spotkanie informacyjne pt. „Środa z Funduszami Europejskimi na rozpoczęcie działalności gospodarczej”. Spotkanie skierowane będzie do osób fizycznych zainteresowanych pozyskaniem wsparcia z funduszy europejskich na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Spotkanie odbędzie się 5 lipca od godz. 10.00. Miejsce: Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, Budynek Urzędu Marszałkowskiego, Sala Kolumnowa, wysoki parter.

Tematyka spotkania dotyczy zapoznanie się z ofertą funduszy unijnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem Działania 7.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020.

Zasady rekrutacji:
Rekrutacja na spotkanie rozpocznie się od 22 czerwca 2017 r. i potrwa do 4 lipca 2017 r. do godziny 12:00.
Zgłoszenie udziału w spotkaniu następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres mailowy.
Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.

Istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji w sytuacji, gdy zostanie osiągnięta maksymalna liczba uczestników.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby niepełnosprawne prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które ewentualnie moglibyśmy zapewnić.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Kontakt