Wygrana w Projekcie Unijnym

9 stycznia 2012
admin

Z przyjemnością informujemy, że projekt pn.: „Wspieranie regionalnych powiązań kooperacyjnych poprzez rozwój Śląskiego Klastra Rewitalizacji i Technologii Środowiskowych” złożony przez nas w ramach konkursu RPO WŚL, Działanie 1.3. został wybrany do dofinansowania.

Przedmiotem projektu jest zastosowanie działań edukacyjno-informacyjnych oraz promocyjnych zmierzających do rozwoju Śląskiego Klastra Rewitalizacji i Technologii Środowiskowych, wspierającego intensywność regionalnych powiązań kooperacyjnych. Poprzez zastosowanie poniższych działań realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia powiązań kooperacyjnych między Jednostkami Samorządu Terytorialnego, MŚP i B+R działających na terenie województwa śląskiego oraz transferu wiedzy z zakresu rewitalizacji terenów zdegradowanych, w tym poprzemysłowych i zagospodarowania przestrzeni publicznej zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Kontakt