Wygrana w konkursie unijnym „Dobre inwestycje-wymierne korzyści”

2 maja 2011
admin

Zakończyła się ocena merytoryczno-techniczna wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu 1.1.2 Promocja Inwestycyjna. Ocena dokonana przez Komisję Oceny Projektów, wypadła bardzo pozytywnie, uzyskaliśmy wysoką ocenę punktową i nasz projekt został wybrany do dofinansowania!

Wygrane środki przeznaczone będą na promowanie terenów inwestycyjnych Piekar Śląskich, a w szczególności dzielnicy Brzeziny Śląskie. Wyrażamy nadzieję, że nasze starania oraz wszystkie podejmowane działania przełożą się na nowe inwestycje i nowych inwestorów na terenie miasta.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Kontakt