Wsparcie dla przedsiębiorców – startuj z ŚCP

24 lipca 2017
admin

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zachęca firmy do skorzystania z pomocy unijnej. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w latach 2007-2013 przekazało przedsiębiorcom ponad 1 mld złotych wsparcia, podpisano 3436 umów. Kolejny etap obejmuje lata 2014-2020, a ŚCP dysponuje kwotą ponad 352 mln euro. W tym czasie na badania i rozwój w przedsiębiorstwach zostanie przeznaczonych ponad 176 mln euro, na innowacje w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach — ponad 132 mln euro, a na wsparcie technologii informacyjno-komunikacyjnych – 44 mln euro.

W połowie lipca zakończony został nabór skierowany do przedsiębiorców inwestujących w badania i rozwój, w którym środki przeznaczone dla MŚP oraz dużych przedsiębiorstw wynosiły łącznie ponad 293 mln zł. Już w październiku odbędzie się kolejny nabór – Działanie 1.2 pozwoli uzyskać wsparcie m.in. na zakup urządzeń i aparatury badawczej. Tym razem pula wyniesie 60 mln zł. W grudniu pojawi się szansa przed stawiającymi na innowacyjność w MŚP, zainteresowanymi wdrożeniem innowacji produktowych i procesowych. Na ich potrzeby przeznaczone jest ponad 63 mln zł. mat.pras. www.slaskie.pl

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Kontakt