Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego – 7.3.1.

19 lutego 2018
Administrator

Zgodnie z harmonogramem Projektu 7.3.1. pn.: „W kierunku Twojego sukcesu – kompleksowe wsparcie osób rozpoczynających działalność gospodarczą” z dniem 16.02.2018 r. zakończył się nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. Wszystkie wypełnione i prawidłowo złożone wnioski zostaną zweryfikowane przez Kierownika Projektu, a o ich ocenie niezwłocznie Państwa poinformujemy.

W przypadku dodatkowych pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu w Biurze Projektu.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Kontakt