Warsztaty w ramach projektu CircUse

2 marca 2012
admin

Dnia 29 lutego odbyły się w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji warsztaty dotyczące zagospodarowania terenów poprzemysłowych w dzielnicy Brzeziny Śląskie, w ramach projektu CircUse. W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele miasta Piekary Śl. z Panem Prezydentem Stanisławem Korfantym na czele oraz Panem Wiceprezydentem Zenonem Przywarą.   Pojawili się również przedstawiciele władz Siemianowic Śląskich i Chorzowa oraz burmistrz miasta Radzionków. Nie zabrakło również EkoParku, którego rola polegała na prezentacji pn. „Rola PPT EkoPark w realizacji zagospodarowania terenów poprzemysłowych:planowanie działań rewitalizacyjnych w długim horyzoncie czasu”.

Warsztaty rozpoczął Pan Stanisław Korfanty witając przybyłych uczestników krótkim przemówieniem. Pierwszą  prezentację poprowadziła pani dr Anna Starzewska-Sikorska z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach przybliżając ogólną problematykę terenów poprzemysłowych jak również zasady działania programu CircUse. Następnie wystąpiła Pani architekt dr Justyna Gorgoń prezentując zasady oraz sposoby działania cyklicznego użytkowania terenów poprzemysłowych. Po tym wystąpieniu nastąpiła krótka przerwa po której swój program  zaprezentował Pan Roman Izydorczyk naczelnik wydziału Architektury i Urbanistyki, wykazując dalsze plany na zagospodarowanie terenów problemowych w Brzezinach Śl. jak również podjętych już działań na w/w terenach co w dużej mierze jak podkreślił Pan Naczelnik jest zasługą prężnie działającego EkoParku. Po wystąpieniu Pana Izydorczyka nadeszła rola na pokaz EkoParku, który poprowadziła Pani Prezes Alina Karnabał prezentując rolę EkoParku w działaniach dotyczących zagospodarowania terenów poprzemysłowych. Szczególna uwagę Pani Prezes zwróciła na funkcje jakie spełnia Park Przemysłowo Technologiczny w Piekarach Śl. w ramach umowy operatorskiej oraz na zakres obowiązków wynikający z tej umowy. Ostatnią prezentację poprowadził Pan Maciej Gazda dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przedstawiając wyniki akcji programu aktywności lokalnej realizowanego na terenie Brzezin Śl. pn. „Chcieć to móc- razem zmieniamy dzielnicę”. Po tym wystąpieniu przyszedł czas na podsumowanie i zakończenie warsztatów.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Kontakt