Warsztaty dotyczące dialogu między obszarem pilotowym projektu CircUse, a administracją regionalną

30 czerwca 2011
admin

Dnia 30 czerwca w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, w ramach realizowanego projektu CircUse, odbyło się kolejne spotkanie warsztatowe, podczas którego mieliśmy okazję zaprezentować dokonania Parku Przemysłowo Technologicznego EkoPark.

 

W warsztatach, których tematyką był dialog pomiędzy obszarem pilotowym projektu CircUse, a administracją regionalną, wzięli udział przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Urzędu Miasta Piekary Śląskie oraz PPT EkoPark, jak również przedstawiciele samorządów zmagających się z tematyką rewitalizacji terenów poprzemysłowych.

Wystąpienia dotyczyły między innymi: stanu regionalnego systemu rewitalizacji (T. Adamski), metodologii klasyfikacji terenów zdegradowanych dla Regionalnego Systemu Zarządzania terenami Poprzemysłowymi i Zdegradowanymi (J. Ziora) oraz metodologii identyfikacji terenów problemowych dla zarządzania cyklicznym użytkowaniem terenów w Piekarach Śląskich (J. Gorgoń, R. Izydorczyk).
Uczestnicy warsztatów z zainteresowaniem wysłuchali referatu dotyczącego działań EkoParku (W. Liberski), w szczególności przybliżającego opracowane i wdrożone instrumenty do zarządzania terenami problemowymi.

Podczas dyskusji panelowej zaprezentowane rozwiązania funkcjonujące w spółce EkoPark, przedstawionej w roli modelowego lokalnego operatora terenów problemowych, zyskały znaczne uznanie wśród grona ekspertów.

Mamy nadzieję, że dobre praktyki i wzorcowe rozwiązania wypracowane przez nasz zespół będą wykorzystywane w procesach rewitalizacyjnych w innych gminach.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Kontakt