Uwaga przetarg! Na sprzedaż aktywa trwałe!

28 lutego 2023
Administrator

Specjalistyczne aktywa trwałe do wyposażenia zakładu produkcyjnego w atrakcyjnej cenie. Urządzenia towarzyszące paczkowalni poprawią jakość procesu produkcyjnego i mogą usprawnić pracę Twojej firmy. Węglokoks Kraj S.A. zaprasza do udziału w przetargu obejmującego:
kontenerową stację transformatorową, wiatę magazynową ogrodzoną, mosty przenośnikowe, agregat nawiewno-wywiewny, kontenerowe zaplecze socjalno-biurowe, przesiewacz wibracyjny, wiatę magazynową, stację przesypową oraz podnośnik kubełkowy.

Szczegółowy wykaz cen wywoławczych znajduje się w ogłoszeniu o przetargu. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą!
Zaplanowany termin przetargu: 30.03.2023 r.

Po więcej informacji odsyłamy do odwiedzenia strony internetowej: www.weglokokskraj.pl/przetarg na sprzedaż/
oraz do kontaktu pod numerami telefonów: 32/ 71 81 652 i 32/ 71 71 574

 

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Kontakt