Uchwała antysmogowa dla województwa śląskiego weszła w życie

1 września 2017
admin

1 września wchodzi w życie uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego nr V/36/1/2017, która będzie obowiązywać na obszarze województwa śląskiego przez cały rok i dotyczy wszystkich użytkowników pieców, kotłów i kominków na paliwo stałe.

Od chwili wejścia w życie uchwały nie będzie można stosować węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów oraz biomasy stałej o wilgotności powyżej 20 procent. Uchwała nie zakazuje spalania węgla czy drewna, tylko złych jakościowo paliw, a jej głównym celem jest poprawa jakości powietrza w regionie, która przekłada się na stan zdrowia i jakość życia mieszkańców.

Uchwała wprowadza istotne zapisy dla tych, którzy planują instalację urządzeń grzewczych. Po 1 września użytkownicy będą mieli określony czas, by zaopatrzyć się w kotły minimum klasy 5 lub spełniające wymogi ekoprojektu. Harmonogram wymiany pieców i kotłów został rozłożony na 10 lat i wskazuje cztery daty graniczne wymiany kotłów w zależności od długości ich użytkowania.

We wskazanych instalacjach zabrania się stosowania węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem, mułów i flotokoncentratów węglowych oraz paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3mm wynosi więcej niż 15 procent, a także biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 procent.

Wszelkie informacje dotyczące zapisów uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego można znaleźć na specjalnie stworzonej stronie internetowej powietrze.slaskie.pl.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Kontakt