Spotkanie partnerów projektu CIRCUSE w Lipsku

29 października 2010
admin

W dniach 27-29 października 2010 r. wspólnie z przedstawicielami Gminy Piekary Śląskie wzięliśmy udział w spotkaniu dotyczącym projektu CIRCUSE.

Zostały tam przedstawione ogólne informacje o projekcie oraz odbyła się dyskusja na temat:
– zakresu działania projektu, klasyfikacji ponownie wykorzystywanych terenów oraz typów sposobu rozwoju/wykorzystania tych obszarów,
– zarządzania dostępnymi informacjami na temat terenów zdegradowanych (stworzenie mapy),
– tworzenia wspólnej strategii komunikacji,
– organizacji kolejnych spotkań w ramach projektu CIRCUSE.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie www.circuse.eu

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Kontakt