Spotkanie partnerów projektu CircUse w Bratysławie i w Trnawie

13 czerwca 2011
admin

Dnia 8 – 10 czerwca br. w Bratysławie i Trnawie odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu CircUse, którego głównym celem było opracowanie planu działań dla terenów problemowych objętych projektem.  Do zadań EkoParku należało zdefiniowanie i wskazanie na mapie owych obszarów, położonych w Brzezinach Ślaskich. Ponadto na spotkaniu zostały przedstawione wytyczne, dzięki którym udało się  sporządzić i podzielić plan na poszczególne kategorie.

W ramach spotkania  Partnerzy Bratysławy i Trnawy zorganizowali wycieczkę pilotażową, na której  zaprezentowano obszary i obiekty problemowe miasta.  Zwiedziliśmy m.in. niefunkcjonującą już fabrykę cukru, Park Przemysłowo Technologiczny i rezydencje burmistrza.

Wszystkie wspomniane obiekty wymagają poniesienia znacznych nakładów finansowych na pomyślne funkcjonowanie.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Kontakt