Spotkanie partnerów projektu CIRCUSE w Bärnbach

7 marca 2011
admin

Dnia 3-4 marca br. odbyło się spotkanie partnerów projektu CIRCUSE, którego celem było przedstawienie oraz dopracowanie zalożeń do stretegii 2013+.

Na spotkaniu prowadzono dyskusję na temat raportu dotyczącego projektu, w którym przedstawiciele EkoParku i Teleparku prezentowali informacje o problemach zidentyfikowanych na danym obszarze oraz dokonano problemowej analizy zdegradowanych terenów.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Kontakt