Rozpoczęcie naboru wniosków dot. aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu

23 stycznia 2018
admin

Powiatowy Urząd Pracy w Piekarach Śląskich rozpoczął nabór wniosków dotyczących aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. Placówka oferuje także szereg dofinansowań i refundacji kosztów dla przedsiębiorców.

W bieżącym roku przedsiębiorcy mogą składać wnioski w zakresie:

  • refundacji kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy*,
  • refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne (tzw. prace interwencyjne),
  • staży,
  • dofinansowania wynagrodzeń osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia.

Osoby zarejestrowane w piekarskim Urzędzie mogą ubiegać się o:

  • bezzwrotne środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • bon stażowy,
  • bon szkoleniowy,
  • szkolenie indywidualne,
  • bon na zasiedlenie.

* w roku bieżącym refundacje kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy przeznaczone są wyłącznie dla osób bezrobotnych należących co najmniej do jednej z poniższych grup:
– osoby powyżej 50 roku życia,
– kobiety,
– osoby niepełnosprawne,
– osoby pozostające bez pracy nieprzerwanie minimum 12 miesięcy,
– osoby posiadające wykształcenie maksymalnie na poziomie szkoły średniej,
– osoby w wieku 18-29 lat.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Piekarach Śląskich.

www.piekaryslaskie.praca.gov.pl

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Kontakt