Przedłużamy finansowe wsparcie – nabór wniosków w 7.3.1.

7 maja 2018
Administrator

Czas działa na naszą korzyść! Okres podstawowego wsparcia pomostowego zbliża się ku końcowi, a więc zgodnie z harmonogramem, rozpoczynamy nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

Uczestników Projektu 7.3.1. pn.: „W kierunku Twojego sukcesu – kompleksowe wsparcie osób rozpoczynających działalność gospodarczą”, chcących otrzymać dodatkowe finansowanie, zapraszamy do składania wypełnionych wniosków – wraz z załącznikami – w Biurze Projektu.
Procedura akceptacji wniosków oraz przyznania wsparcia będzie przebiegać analogicznie, jak w przypadku uprzedniej „pomostówki”.

Nabór trwa od 07.05.2018 r. do 30.05.2018 r.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Kontakt