Projekt 7.3.3 – przedłużamy wsparcie finansowe – ROZPOCZYNAMY NABÓR WNIOSKÓW

25 listopada 2022
Administrator

Okres podstawowego wsparcia pomostowego zbliża się ku końcowi, a więc zgodnie z harmonogramem, rozpoczynamy nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

Uczestników Projektu 7.3.3 pn.: „W kierunku Twojego sukcesu – kompleksowe wsparcie osób rozpoczynających działalność gospodarczą – edycja II”, chcących otrzymać dodatkowe finansowanie, zapraszamy do składania wypełnionych wniosków – wraz z załącznikami – w Biurze Projektu.
Procedura akceptacji wniosków oraz przyznania wsparcia będzie przebiegać analogicznie, jak w pierwszej części projektu – w przypadku wsparcia pomostowego podstawowego.

Rozpoczęcie naboru: 28.11.2022 r.
Zakończenie naboru: 01.12.2022 r.
Miejsce składania dokumentów: Biuro Projektu – budynek Inkubatora Przedsiębiorczości.

Dokumenty niezbędne do złożenia w terminie naboru:
1. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z oświadczeniami (zał. nr 8 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości).
2. Harmonogram rzeczowo – finansowy (zał. nr 9 do niniejszego Regulaminu).
3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. nr 5 do niniejszego Regulaminu).

Szczegółowy sposób sporządzania i składnia ww. dokumentów został opisany w §10 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – pn. „Nabór wniosków o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego”.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Kontakt