Projekt 7.3.3 – MAMY BIZNESPLANY!

17 lutego 2021
Administrator

Uwaga Uczestnicy projektu! Nabór biznesplanów do Projektu 7.3.3. pn.: „W kierunku Twojego sukcesu – kompleksowe wsparcie osób rozpoczynających działalność gospodarczą – edycja II” został zakończony. Pozytywną ocenę oraz rekomendację do dofinansowania uzyskało 100% dokumentów. Gratulujemy!

Zgodnie z liczbą otrzymanych punktów, opracowano listę rankingową wszystkich dokumentów złożonych w terminie -> Lista rankingowa biznesplanów do pobrania

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Kontakt