Projekt 7.3.1. – biznesplany zaakceptowane!

22 stycznia 2018
Administrator

Uwaga Uczestnicy Projektu! Nabór biznesplanów do Projektu 7.3.1. pn.: „W kierunku Twojego sukcesu – kompleksowe wsparcie osób rozpoczynających działalność gospodarczą” został zakończony.

Zgodnie z liczbą otrzymanych punktów, przygotowano listę rankingową wczystkich złożonych w terminie biznesplanów. Pozytywną ocenę oraz rekomendację do dofinansowania uzyskało 100% dokumentów. Gratulujemy!

Lista rankingowa biznesplanów do pobrania -> lista rangingowa biznesplanów

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Kontakt