PPT EkoPark został wnioskodawcą o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO WŚL na lata 2007-2013

20 września 2010
admin

PPT EkoPark został wnioskodawcą o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europeskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Tytuł projektu brzmi „Rewitalizacja terenów poprzemysłowych: niwelacja i uzbrojenie zdegradowanych terenów poprzemysłowych o powierzchni 3 ha 10 a w Piekarach Śląskich w celu nadania im funkcji gospodarczych”.

Głównym celem projektu jest rekultywacja i wielofunkcyjne wykorzystanie zdegradowanych obszarów poprzemysłowych poprzez kompleksowe przygotowanie terenu przeznaczonego pod działalność Parku Przemysłowo Technologicznego EkoPark w Piekarach Śląskich i lokowanie nowych podmiotów gospodarczych. Projekt ma przyczynić się w krótkim czasie do poprawy ładu przestrzeni publicznej, natomiast dzierżawa terenu inwestorom zewnętrznym skutkować będzie rozwojem przedsiębiorczości oraz nowych technologii oraz powstaniem nowych miejsc pracy na terenie Parku oraz w jego otoczeniu.

Rozstrzygnięcie konkursu planuje się na początek 2011 roku.

 

Więcej informacji na temat projektów znajdą Państwo na stronie www.rpo.slaskie.pl

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Kontakt