Ocena merytoryczna po procedurze odwoławczej z poddziałania 7.3.1

21 lipca 2017
admin

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem protestu od wyniku oceny merytorycznej, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach publikuje listę wniosków przekazanych do ponownej oceny merytorycznej w ramach konkursu RPSL.07.03.01-IP.02-24-016/16 Poddziałanie 7.3.1. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT.

Warto podkreślić, że PPT EkoPark w ramach poddziałania otrzymała 557 tysięcy złotych, które trafią do osób chcących założyć własną działalność gospodarczą. Projekt EkoParku: „W kierunku Twojego sukcesu – kompleksowe wsparcie osób rozpoczynających działalność gospodarczą” to szansa dla 9 osób, 6 kobiet po 30. roku życia oraz 3 mężczyzn również po 30. roku życia, nieaktywnych zawodowo.

Biorąc pod uwagę alokację na konkurs wynoszącą prawie 19,5 mln zł, udzielono dofinansowania 8 projektom na kwotę ponad 8 mln zł. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z EkoParkiem, tel. 32 289 04 84.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Kontakt