Nowe tereny inwestycyjne zwiększające możliwości EkoParku!

2 maja 2011
admin

Na podstawie umowy operatorskiej spółka EkoPark została koordynatorem działań rewitalizacyjnych obszaru o pow. 14 ha w Brzezinach Śląskich, zlokalizowanych w rejonie ulicy Korczaka.

Aktualnie na tym terenie rozpoczynamy prowadzenie prac geologiczno-inżynierskich, których wyniki będą stanowiły podstawy do przeprowadzenia działań rekultywacyjnych. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomości w tym rejonie są przeznaczone na działalność produkcyjną, bazy i składy. Działając równocześnie na wielu płaszczyznach związanych z inwestycją prowadzimy pierwsze rozmowy z potencjalnymi inwestorami.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Kontakt