Nowa oferta terenów inwestycyjnych

14 lipca 2010
admin

Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark oferuje tereny inwestycyjne położone w Piekarach Śląskich, o łącznej powierzchni 25 898 m2. Oferowane tereny są przeznaczone w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego pod działalność przemysłową oraz usługowo – komercyjną.

Obszar ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej połączonej z drogą krajową DK4, ponadto znajduje się w odległości ok. 2 km od wjazdu na realizowany odcinek autostrady A1 oraz w odległości 18 km od Międzynarodowego Portu Lotniczego w Pyrzowicach. Przedsiębiorca, który zdecyduje się na budowę nowego zakładu produkcyjnego na terenach inwestycyjnych PPT EkoPark, może nabyć prawo do korzystania z pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatków lokalnych wynikającego z prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Parku. Oferowane działki posiadają korzystne ukształtowanie bez znacznych różnic wysokościowych. Wszystkie tereny posiadają możliwość podłączenia do podstawowej infrastruktury technicznej. Wielkość poszczególnych działek inwestycyjnych można dopasować do potrzeb inwestora. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 289 04 84, 695 820 471.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Kontakt