Na sprzedaż NIERUCHOMOŚCI w centrum miasta!

2 czerwca 2022
Administrator

 
Ograniczona dostępność nieruchomości sprawia, że ciekawe lokalizacje stają się wyjątkowo atrakcyjne. Obszar o powierzchni ponad 6,5 ha w samym centrum miasta to dziś już rzadkość. Spółka Węglokoks Kraj Sp. z o.o. oferuje na sprzedaż część nieruchomości gruntowej zabudowanej z przeznaczeniem pod działalność produkcyjną, baz i składów. Zapraszamy do udziału w przetargu na zakup nieruchomości z potencjałem inwestycyjnym!

 • Przetarg ustny dot. działki zlokalizowanej w Piekarach Śląskich przy ul. Ziętka 13 opisanej w ewidencji gruntów jako działka nr 2603/81 o powierzchni 6,6191 ha wraz z budynkami, budowlami oraz składnikami rzeczowymi majątku trwałego posadowionymi na ww. nieruchomości. Zaplanowany termin przetargu to 06.07.2022 r.
   

  Dla celów inwestycyjnych wymagających większej swobody i lokalizacji poza centrum miasta, Spółka Węglokoks Kraj Sp. z o.o. oferuje sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej zlokalizowanej w Piekarach Śląskich przy ul. Szybowej 1.

 • Przetarg ustny dot. kompleksu działek o łącznej powierzchni 8,8877 ha z przeznaczeniem pod budowę obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej. Zaplanowany termin przetargu to 06.07.2022 r.

  Zachęcamy do zapoznania się z ofertą!
  Szczegóły na stronie internetowej: www.weglokokskraj.pl/pozostala-sprzedaz/
  oraz pod numerem telefonu: 32/ 71 81 652

 • Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

  Kontakt