NA SPRZEDAŻ nieruchomość gruntowa zabudowana dwoma obiektami mieszkalnymi, wielorodzinnymi

7 października 2022
Administrator

Ogłoszenie o przetargu

 • Spółka Nieruchomości – Brzeziny Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich ogłasza II pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, zlokalizowanej w Piekarach Śląskich przy ul. Harcerskiej 33, 33a i 31.
 • Przetarg dotyczy działki nr 1136/80 o powierzchni 3275 m2, objętej księgą wieczystą nr GL1T/00057070/4. Lokalizacja nieruchomości znajduje się w granicach obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (symbol 22-MWI).
 • Przedmiotowa nieruchomość jest zabudowana dwoma obiektami mieszkalnymi, wielorodzinnymi: przy
  ul. Harcerskiej 31 o powierzchni użytkowej 668,19 m2 oraz przy ul. Harcerskiej 33, 33A o powierzchni użytkowej 1400,64 m2. Budynki o konstrukcji murowanej powstały w latach 20-tych XX w. Dodatkowo, działka została zagospodarowana zabudową towarzyszącą.

 • Cena wywoławcza: 953 120,00 złotych (bez uwzględnienia podatku VAT).
  Wadium: 47 656,00 złotych należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert.
  Termin: oferty winny być złożone do dnia 15.11.2022 r. do godz. 15:00.
  Miejsce: siedziba Spółki Nieruchomości – Brzeziny Sp. z o.o., ul. W. Roździeńskiego 2A, 41-946 Piekary Śląskie.
  Dostęp do informacji dodatkowych: więcej szczegółów można uzyskać w siedzibie Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@n-b.piekary.pl


  LINKI DO OGŁOSZENIA:
  www.otodom.pl
  www.nieruchomosci-brzeziny.piekary.pl

  Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

  Kontakt