Młodzież w EkoParku

20 listopada 2017
admin

W ramach projektu „Współczesny Fachowiec” w EkoParku oraz w spółkach Orzeł Biały SA i Marcoll S.C. pojawili się uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Meritum oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych z Siemianowic Śląskich. Dzięki projektowi młodzież może poznawać realia przyszłej kariery zawodowej.

Projekt „Współczesny Fachowiec” stworzył młodzieży Siemianowickich szkół warunki, by mogli zapoznać się ze środowiskiem pracy w nowoczesnych przedsiębiorstwach. Jest to o tyle istotne, że na współczesnym rynku pracy oferta skierowana do przyszłej kadry jest coraz bogatsza.

Ze strony EkoParku profil działalności Spółki przedstawili Marcin Marczak oraz Paweł Kupiec. Z kolei w spółce Marcoll S.C. z uczniami spotkał się Paweł Sołtysik, Dyrektor ds. Rozwoju w Spółce Marcoll. Projekt „Współczesny Fachowiec” został zrealizowany dzięki współpracy z Panią Moniką Horzombek Asystentką Prezesa Spółki Orzeł Biały SA.

– W imieniu Stowarzyszenia Kobiet i ich Rodzin ToTa i własnym dziękuję uczniom, opiekunom, Dyrekcji szkół, a w szczególności Pani Dyrektor Sylwii Dylus za pomoc w organizacji wizyty i wszystkim, którzy zaangażowali się w działania społeczne i obywatelskie na rzecz Projektu „Współczesny Fachowiec” – mówi Katarzyna Henkel, Stowarzyszenia Kobiet i ich Rodzin ToTa, współautorka projektu.

Projekt „Współczesny Fachowiec” został dofinansowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata2014-2020-konkurs FIO 2017 –MRPiPS.)

Autorami projektu są: Katarzyna Henkel (Stowarzyszenia Kobiet i ich Rodzin ToTa), oraz mgr inż. Krzysztof Siarkowski (ZSTiO Meritum).

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Kontakt