EkoPark napędza „Zielone Piekary”

26 sierpnia 2022
Administrator

Misja i wizja EkoParku mając na celu poprawę klimatu inwestycyjnego i wzrost aktywności gospodarczej w granicach naszego miasta, od lat wpisuje się w charakter Piekar Śląskich. W myśl rozwoju gospodarczego – Spółka przekształca nieużytki poprzemysłowe, przygotowując teren dla nowych działalności gospodarczych, wspierając sferę społeczną – bezpośrednio aktywizuje zawodowo ludność w strefie oddziaływania EkoParku np. poprzez realizację projektów unijnych, na płaszczyźnie środowiskowej natomiast – Spółka czynnie wdraża eko-technologie m.in. zwiększając zasięg „Zielonych Piekar”.

„Zielone Piekary” to projekt adresowany przede wszystkim do mieszkańców naszego miasta, skupiający się na propagowaniu zainteresowania środowiskiem i ekologią w życiu codziennym. U podstaw dbałości o nasze najbliższe otoczenie znajduje się jakość powietrza, w którym żyjemy. Człowiek rozpoczyna oddychanie w momencie przyjścia na świat i nieprzerwanie wykonuje około 20 000 wdechów dziennie, aż do ostatniego tchnienia. Niezwykle istotnym jest więc, aby powietrze, które dostaje się do naszych płuc nie było zbyt zanieczyszczone. W ramach projektu „Zielone Piekary” powstał system monitoringu jakości powietrza na terenie Piekar Śląskich, złożony z 12 czujników Nochal, nieustannie badających poziom pyłów zawieszonych PM10 i PM2.5 – szczególnie groźnych dla zdrowia człowieka. Dopuszczalny dobowy poziom PM10 może wynosić co najwyżej 50 μg/m3 , a każdą wielkość powyżej tej granicznej, uznaje się za niebezpieczną. Stały pomiar zanieczyszczenia jest więc na bieżąco publikowany na stronie internetowej www.zielonepiekary.pl , dlatego też w każdej chwili można sprawdzić jakość powietrza w interesującej nas lokalizacji. Tam również znaleźć można interpretację odczytanych wyników. Dzięki rozmieszczeniu Nochali we wszystkich dzielnicach naszego miasta, zasięgiem monitoringu objęto nie tylko najważniejsze punkty Piekar Śląskich i nie tylko tereny mieszkaniowe, ale także obszary zielone i rekreacyjne.

Propagując eko-technologie, PPT EkoPark przyczynił się również do rozwoju sieci zielonych ładowarek, które służą mieszkańcom naszego miasta już od dobrych paru lat. W ramach projektu „Zielone Piekary” zainstalowano 5 specjalnych urządzeń, dzięki którym można z powodzeniem naładować się zieloną energią. Kopiec Wyzwolenia, Dworzec autobusowy, Plac Noblistów Śląskich czyli tzw. „piekarski ryneczek”, Ośrodek Kultury Andaluzja oraz Skwer Olimpijczyków, to miejsca gdzie można ekologicznie i za darmo skorzystać z internetu, doładować telefon, czy uzupełnić powietrze w kołach roweru.

Wspierając rozwiązania ekologiczne EkoPark zaprasza do skorzystania z oferty udostępnionej mieszkańcom Piekar Śląskich. Zachęcamy przy tym również do odwiedzenia strony internetowej www.zielonepiekary.pl gdzie można znaleźć wiele ciekawych informacji dotyczących niniejszego projektu.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Kontakt