Dalsza realizacja Unijnego Projektu

22 stycznia 2012
admin

Spółka PPT EkoPark w ramach RPO WŚL działanie 1.1.2.  realizuje projekt pn. „Dobre inwestycje-wymierne korzyści. Promocja terenów inwestycyjnych Parku Przemysłowo Technologicznego EkoPark w Piekarach Śląskich”.

Przedmiotem projektu jest promocja terenów inwestycyjnych Parku Przemysłowo Technologicznego EkoPark w Piekarach Śląskich, zarówno w formie udziału w imprezach targowo-wystawienniczych, jak i organizacja kampanii promocyjnych w kraju i zagranicą. W ramach kampanii promocyjnych zrealizowano kampanię medialną (w radio i prasie), kampanię outdoor (wynajęcie 4 bilbordów), kampanię internetową (Google adword’s) oraz kampanię poligraficzną.

Realizując zadania zaplanowane w ramach projektu Przedstawiciele Spółki EkoPark zaprezentowali ofertę inwestycyjną:

  • w październiku 2011 na Targach Gospodarki Odpadami, Recyklingu i Technik Komunalnych EkoWaste w EXPOSILESIA w Sosnowcu,
  • w listopadzie 2011r. na Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska w POLEKO w Poznaniu.

W marcu zaprezentujemy się jako Wystawcy na Targach Inwestora w Toruniu, natomiast na miesiąc maj zaplanowano udział w imprezie targowej w Networking For Real w Wiedniu.
Wartość projektu oszacowano na kwotę 295 387,47 zł. Wszystkie działania współfinansowane są z Unii Europejskiej.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Kontakt