Aktywa trwałe – wyposażenie zakładu produkcyjnego – oferta sprzedaży

7 września 2023
Administrator

Polecamy! Atrakcyjna oferta sprzedaży wyposażenia zakładu produkcyjnego, które może znacząco poprawić jakość procesu wytwórczego Twojej firmy. Specjalistyczne aktywa trwałe obejmują urządzenia towarzyszące paczkowalni. Węglokoks Kraj S.A. zaprasza do zapoznania się z ofertą.

Przedmiot przetargu:
kontenerowa stacja transformatorowa, wiata magazynowa ogrodzona, dwa mosty przenośnikowe, agregat nawiewno-wywiewny, kontenerowe zaplecze socjalno-biurowe, przesiewacz wibracyjny, wiata magazynowa, stacja przesypowa oraz podnośnik kubełkowy B-355.

Szczegółowy wykaz cen wywoławczych zamieszczono ogłoszeniu o przetargu.
Termin przetargu: 06.10.2023 r.

Po więcej informacji odsyłamy do strony internetowej: www.weglokokskraj.pl/pozostala_sprzedaż/
oraz do kontaktu pod numerami telefonów: 32/ 71 81 652 i 32/ 71 71 574

 

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Kontakt