7.3.1. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT

W kierunku Twojego sukcesu – kompleksowe wsparcie osób rozpoczynających działalność gospodarczą

 1. O projekcie
 2. Regulamin przyznawania wsparcia
 3. Regulamin rekrutacji
 4. Harmonogram szkoleń
 5. Zapytania ofertowe
 6. Inne dokumenty
 7. Kontakt

 

O projekcie

W kierunku Twojego sukcesu – kompleksowe wsparcie osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Celem szczegółowym do osiągnięcia poprzez realizację projektów dofinansowanych w ramach RPO WSL 2014-2020, ze środków Działania 7.3 / Poddziałania 7.3.1. jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin) zamieszkujących na obszarach rewitalizowanych – ZIT Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

Projekt niniejszy realizuje ten cel, gdyż w wyniku jego realizacji nastąpi rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym ZIT – Miasto Piekary Śl. Rozwój ten zostanie wskazany w sposób wymierny, w postaci 9 osób (6 kobiet,3 mężczyzn) pozostających bez pracy, które otrzymają bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej, oraz utworzonych w wyniku tego projektu 9 miejsc pracy.

Projekt obejmuje rekrutację 9 osób poprzez szkolenia i doradztwo indywidualne oraz pomoc w opracowaniu biznesplanu ich przygotowanie do uruchomienia własnej działalności gospodarczej, na którą zostanie następnie udzielone wsparcie finansowe w formie jednorazowej dotacji, oraz wsparcie pomostowe podstawowe (6 miesięcy) w formie comiesięcznej wypłaty 2000 zł, a w uzasadnionych przypadkach wsparcie przedłużone o kolejne 6 miesięcy. Wsparcie pomostowe będzie również (w zależności od potrzeb Uczestników Projektu) udzielane w formie doradztwa/mentoringu.

Grupę docelową stanowią osoby należące do conajmniej jednej z grup:

 • kobiety (w szczególności powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka);
 • osoby z niepełnosprawnościami;
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.09.2017 – 31.01.2019

WARTOŚĆ PROJEKTU [PLN]: 575 870,00

DOFINANSOWANIE EFS i budżet państwa [PLN]: 557 606,05

 

Regulamin przyznawania wsparcia

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiebiorczości wraz z załącznikami, zatwierdzony w dniu 16.10.2017 roku przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Dokumenty do pobrania:

 • Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości z dnia 16.10.2017 r. pobierz pdf
 • Załącznik nr 1 – Umowa o udzielenie wsparcia finansowego pobierz pdf doc
 • Załącznik nr 2 – Umowa o udzieleniu finansowego wsparcia pomostowego pobierz pdf doc
 • Załącznik nr 3 – Aneks do umowy o udzieleniu finansowego wsparcia pomostowego pobierz pdf doc
 • Załącznik nr 4 – Umowa o udzieleniu wsparcia pomostowego w formie usług doradczych pobierz pdf doc
 • Załącznik nr 5 – Biznesplan pobierz pdf doc
 • Załącznik nr 6 – Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidywanych do zakupienia pobierz pdf doc
 • Załączniknr 7 – Formularz informacji pobierz pdf xls
 • Załącznik nr 8 – Oświadczenia pobierz pdf doc
 • Załącznik nr 9 – Karta oceny biznesplanu pobierz pdf doc
 • Załącznik nr 10 – Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego podstawowego lub przedłużonego pobierz pdf doc
 • Załącznik nr 11 – Zestawienie wydatków w ramach podstawowego lub przedłużonego wsparcia pomostowego pobierz pdf doc
 • Załącznik nr 12 – Karta weryfikacji wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego podstawowego lub przedłużonego pobierz pdf doc

 

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji do projektu wraz z załącznikami, zatwierdzony w dniu 13.09.2017 roku przez Wojewódzki Urząd Pracy.

Uwaga! Nabór zakończony.

Dokumenty rekrutacyjne:

 • Regulamin rekrutacji z dnia 13.09.2017 r.   pobierz pdf
 • Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny z dnia 19.09.2017 r.   pobierz pdf doc
 • Załącznik nr 2 – Karta oceny formularza rekrutacyjnego   pobierz pdf doc
 • Załącznik nr 3 – Formularz diagnozy potrzeb   pobierz pdf doc
 • Załącznik nr 4 – Rodzaje działalności wykluczonych   pobierz pdf doc
 • Załącznik nr 5 – Karta oceny rozmowy   pobierz pdf doc

 

Harmonogram szkoleń

Harmonogram usług szkoleniowych oraz doradztwa biznesowego w ramach projektu:

   Harmonogram szkoleń pdf

 

Zapytania ofertowe
 1. Zapytanie ofertowe na wydruk plakatów promocyjno – informacyjnych pobierz pdf doc
 2. Zapytanie ofertowe na wydruk ulotek promocyjno – informacyjnych pobierz pdf doc
 3. Zapytanie ofertowe na realizację i emisję radiowego spotu reklamowego pobierz pdf doc
 4. Zapytanie ofertowe na skład i emisję reklamy prasowej pobierz pdf doc
 5. Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi doradcy zawodowego pobierz pdf doc
 6. Zapytanie ofertowe na świadczenie usług specjalisty ds. aktywizacji pobierz pdf doc
 7. Zapytanie ofertowe na świadczenie usług szkoleniowych oraz doradztwa biznesowego pobierz pdf doc
 8. Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi oficera dotacyjnego pobierz pdf doc
 9. Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi oficera sprawdzającego pobierz pdf doc

 

Inne dokumenty

 

Kontakt

Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark Sp. z o.o.

Roździeńskiego 2a, 41-946 Piekary Śląskie

Budynek Inkubatora Przedsiębiorczości, pokój nr 18

tel. 32 289 04 84,

tel. fax 32 289 04 78,

email: projekt@ekopark.piekary.pl

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Kontakt