Wersja językowa: polska | english

Wsparcie samozatrudnienia projekt UE 7.3.1.

 

 

7.3.1. Promocja samozatrudnienia za obszarach rewitalizowanych - ZITW kierunku Twojego sukcesu - kompleksowe wsparcie osób rozpoczynających działalność gospodarczą

 

1. O projekcie

2. Regulamin przyznawania wsparcia

3. Regulamin rekrutacji

4. Harmonogram szkoleń

5. Zapytania ofertowe

6. Inne dokumenty

7. Kontakt

 

O projekcie

 

W kierunku Twojego sukcesu - kompleksowe wsparcie osób rozpoczynających działalność gospodarczą

 

Celem szczegółowym do osiągnięcia poprzez realizację projektów dofinansowanych w ramach RPO WSL 2014-2020, ze środków Działania 7.3 / Poddziałania 7.3.1. jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin) zamieszkujących na obszarach rewitalizowanych – ZIT Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

Projekt niniejszy realizuje ten cel, gdyż w wyniku jego realizacji nastąpi rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym ZIT – Miasto Piekary Śl. Rozwój ten zostanie wskazany w sposób wymierny, w postaci 9 osób (6 kobiet,3 mężczyzn) pozostających bez pracy, które otrzymają bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej, oraz utworzonych w wyniku tego projektu 9 miejsc pracy.

 

Projekt obejmuje rekrutację 9 osób poprzez szkolenia i doradztwo indywidualne oraz pomoc w opracowaniu biznesplanu ich przygotowanie do uruchomienia własnej działalności gospodarczej, na którą zostanie następnie udzielone wsparcie finansowe w formie jednorazowej dotacji, oraz wsparcie pomostowe podstawowe (6 miesięcy) w formie comiesięcznej wypłaty 2000 zł, a w uzasadnionych przypadkach wsparcie przedłużone o kolejne 6 miesięcy. Wsparcie pomostowe będzie również (w zależności od potrzeb Uczestników Projektu) udzielane w formie doradztwa/mentoringu.

 

Grupę docelową stanowią osoby należące do conajmniej jednej z grup:

 • kobiety (w szczególności powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka);
 • osoby z niepełnosprawnościami;
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

 

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.09.2017 - 31.01.2019

WARTOŚĆ PROJEKTU [PLN]: 575 870,00

DOFINANSOWANIE EFS i budżet państwa [PLN]: 557 606,05


 

Regulamin przyznawania wsparcia


Regulamin rekrutacji

 

Regulamin rekrutacji do projektu wraz z załącznikami, zatwierdzony w dniu 13.09.2017 roku przez Wojewódzki Urząd Pracy.

Uwaga! Nabór rozpoczyna się dnia 21.09.2017 roku.


Dokumenty rekrutacyjne:

 • Regulamin rekrutacji z dnia 13.09.2017 r.

   pobierz pdf

 • Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny z dnia 19.09.2017 r.

   pobierz pdf doc

 • Załącznik nr 2 - Karta oceny formularza rekrutacyjnego

   pobierz pdf doc

 • Załącznik nr 3 - Formularz diagnozy potrzeb

   pobierz pdf doc

 • Załącznik nr 4 - Rodzaje działalności wykluczonych

   pobierz pdf doc

 • Załącznik nr 5 - Karta oceny rozmowy

   pobierz pdf doc

 

Harmonogram szkoleń


Zapytania ofertowe

 1. Zapytanie ofertowe na wydruk plakatów promocyjno - informacyjnych  
  pobierz pdf doc
 2. Zapytanie ofertowe na wydruk ulotek promocyjno - informacyjnych  
  pobierz pdf doc
 3. Zapytanie ofertowe na realizację i emisję radiowego spotu reklamowego  
  pobierz pdf doc
 4. Zapytanie ofertowe na skład i emisję reklamy prasowej  
  pobierz pdf doc
 5. Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi doradcy zawodowego  
  pobierz pdf doc
 6. Zapytanie ofertowe na świadczenie usług specjalisty ds. aktywizacji  
  pobierz pdf doc

 

Inne dokumenty


Kontakt
Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark Sp. z o.o.
ul. Roździeńskiego 2a, 41-946 Piekary Śląskie
Budynek Inkubatora Przedsiębiorczości, pokój nr 18
tel. 32 289 04 84,
tel. fax 32 289 04 78,
email: projekt@ekopark.piekary.pl

 

 

 

 

 

 

Lokalizacja EkoParku

Kliknij, aby zobaczyć gdzie się znajdujemy