Wersja językowa: polska | english

Przetargi w EkoParku

 

05.06.2017 r.

Przetarg pisemny nieograniczony

 

Spółka Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. W. Roździeńskiego 38 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Piekarach Śląskich u zbiegu ulic Kotuchy i Roździeńskiego.

Szczegóły znajdują się w załączniku. Pobierz

 


28.04.2017 r.

Przetarg pisemny nieograniczony

 

Spółka Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. W. Roździeńskiego 38 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Piekarach Śląskich u zbiegu ulic Kotuchy i Roździeńskiego.

Szczegóły znajdują się w załączniku. Pobierz


28.04.2017 r.

Przetarg pisemny nieograniczony

 

Spółka Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. W. Roździeńskiego 38 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Piekarach Śląskich u zbiegu ulic Kotuchy i Roździeńskiego.

Szczegóły znajdują się w załączniku. Pobierz

 


18.04.2017 r.

Przetarg pisemny nieograniczony

 

Spółka Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. W. Roździeńskiego 38 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Piekarach Śląskich u zbiegu ulic Kotuchy i Roździeńskiego.

Szczegóły znajdują się w załączniku. Pobierz

 


13.04.2017 r.

Przetarg pisemny nieograniczony

 

Spółka Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. W. Roździeńskiego 38 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Piekarach Śląskich u zbiegu ulic Kotuchy.

Szczegóły znajdują się w załączniku. Pobierz


13.04.2017 r.

Przetarg pisemny nieograniczony

 

Spółka Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. W. Roździeńskiego 38 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Piekarach Śląskich u zbiegu ulic Kotuchy.

Szczegóły znajdują się w załączniku. Pobierz


 

13.03.2017 r.

Przetarg pisemny nieograniczony

Spółka Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. W. Roździeńskiego 38 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Piekarach Śląskich u zbiegu ulic Kotuchy i Roździeńskiego.

 

Szczegóły znajdują się w załączniku. Pobierz

 


23.12.2016 r.

Przetarg pisemny nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 

Spółka Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. W. Roździeńskiego 38 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Piekarach Śląskich przy ulicy Roździeńskiego.

Szczegóły w załączniku. Pobierz

 


07.09.2016 r.

Pisemny przetarg nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego

Spółka Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. W. Roździeńskiego 38 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wydzielona część działki 738/49. 

 

Szczegóły w załączniku. Pobierz

 


 

11.07.2016r.

Rozstrzygnięcie przetargu

Spółka Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. W. Roździeńskiego 38 informuje o wyniku pisemnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej kuchni i Sali gimnastycznej przy ulicy Roździeńskiego 2B. Przetarg ogłoszono 28.06.2016r.

 

W wyniku przetargu nabywcą jest spółka FAIR PLAY S.C. z siedzibą w Nowym Targu. 


28.06.2016 r.

Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

 

Spółka Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. W. Roździeńskiego 38 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na granicy miast Bytomia i Piekar Śląskich przy ulicy Roździeńskiego 2B.

Ogłoszenie przetargowe link


09.05.2016 r.

Rozstrzygnięto przetarg

Spółka Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. W. Roździeńskiego 38 informuje o wyniku pisemnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych. 

W wyniku przetargu nabywcą działki nr 1071 jest Spółka BASTET z siedzibą w Piekarach Śląskich. 

 


09.05.2016 r.

Rozstrzygnięto przetarg

Spółka Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. W. Roździeńskiego 38 informuje o wyniku pisemnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowych. 

W wyniku przetargu działkę nr 380/3 nabyła Spółka POLMOULDS PPHU KRZYSZTOF CZWORDON z siedzibą w Piekarach Śląskich.

 


14.03.2016 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Spółka Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. W. Roździeńskiego 38 informuje, że najkorzystniejszą ofertę na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przy ul. Kotuchy złożyła Spółka BTL Complex Sp. z o.o. 

W tej chwili Spółka jest na ostatnim etapie finalizacji umowy na zbycie prawa użytkowania wieczystego.

 

 


01.03.2016 r.

Pisemny przetarg nieograniczony na zbycie prawa użytkowania

Spółka Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. W. Roździeńskiego 38 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych. 

 

Szczegóły w załączniku. Pobierz

 


29.02.2016 r.

Umowa na termomodernizację podpisana

Spółka Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. W. Roździeńskiego 38 podpisała umowę na termomodernizację budynku biurowego przy ulicy Roździeńskiego 2 w Piekarach Śląskich.

 

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego najkorzystniejszą ofertę przedstawiła Spółka Complex – Pol z Tarnowskich Gór. Budynek biurowy zyska nie tylko ocieplenie ale i nowoczesny wygląd. 

 


19.02.2016 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku biurowego

 

Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku biurowego w trybie przetargu nieograniczonego w Piekarach Śląskich przy ul. Roździeńskiego 2.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku. Pobierz

 


21.01.2016 r. 

Pisemny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości

 

Spółka Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. W. Roździeńskiego 38 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zbycie prawa właśności nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Piekarach Śląskich przy ul. Kotuchy.

Ogłoszenie przetargowe

link

 15.01.2016 r.

Przetarg pisemny nieograniczony na termomodernizację budynku biurowego przy ulicy Roździeńskiego 2


Spółka Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. W. Roździeńskiego 38 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku biurowego przy ulicy Roździeńskiego 2 w Piekarach Śląskich.Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP: 15.01.2016 r.


Nr ogłoszenia: 11262 - 2016


Ogłoszenie o zamówieniu  Pobierz


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ  Pobierz


Załącznik  nr 1 do SIWZ- Oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy zamówień w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Pobierz
Załącznik  nr 2 do SIWZ- Formularz ofertowy Pobierz 
Załącznik  nr 3 do SIWZ- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu  Pobierz
Załącznik  nr 4 do SIWZ- Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu Pobierz
Załącznik  nr 4a do SIWZ- Oświadczenie o przynależności do Grupy Kapitałowej Pobierz
Załącznik  nr 5 do SIWZ- Doświadczenie zawodowe Wykonawcy  Pobierz
Załącznik  nr 6 do SIWZ- Wykaz podwykonawców Pobierz
Załącznik  nr 7 do SIWZ- Wykaz osób przewidzianych do wykonania zamówienia  Pobierz
Załącznik  nr 8 do SIWZ- Umowa  Pobierz
Załącznik  nr 9 do SIWZ- Harmonogram rzeczowo - finansowy  Pobierz
Załącznik  nr 10 do SIWZ - Dokumentacja projektowa Pobierz
Załącznik nr 10a do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Pobierz

Załącznik nr 11 do SIWZ - Przedmiar robót Pobierz

 

Odpowiedzi na zapytania do przetargu z 21.01.2016 r. - Pobierz

 

Zawiadominie o modyfikacji załącznika nr 10 

Na podstawie art 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), w imieniu zamawiajacego informuję, że zmodyfikowano załącznik nr 10, w następujący sposób:

zaktualizowano załączniki w postaci części rysunkowej projektu budowlanego oraz dodano informację o plastikowych oknach na elewacji termomodernizowanego budynku. 

Zmodyfikowany Załącznik nr 10 Pobierz

 

Odpowiedzi na zapytania do przetargu z 27-28.01.2016 r. - Pobierz

 

 

Lokalizacja EkoParku

Kliknij, aby zobaczyć gdzie się znajdujemy