Wersja językowa: polska | english

Klaster

 

 

Celem Śląskiego Klastra Rewitalizacji i Technologii Środowiskowych jest wspieranie powiązań kooperacyjnych, co będzie w przyszłości skutkować organizacją wspólnego przedsięwzięcia w zakresie rozwiązywania problemów związanych ze środowiskiem.
Przed władzami EkoParku stoi wyzwanie stworzenia i wdrożenia pewnej polityki gospodarczej, która w sposób kompleksowy uwzględni:

  • promowanie i wspieranie sieci współpracy oraz partnerstw, jako fundamentów rozwoju technologii środowiskowych,
  • promowanie kluczowego znaczenia kreowania i stosowania wiedzy w obszarze rozwiązywania problemów środowiskowych,
  • sprzyjanie koncentracji środków, koordynacji działań oraz skupieniu specjalistów wokół określonej problematyki.

    Rozwój klastra w Piekarach Śląskich spowoduje, że uczestniczące w jego organizacji podmioty gospodarcze zaangażują się w próbę rozpoznania problemów oraz będą identyfikować się z przygotowanymi rozwiązaniami.
    Rozwój klastra ma na celu zapewnienie dostępu dla przedsiębiorstw do wykwalifikowanych pracowników oraz powiązań w ramach Platformy Środowiskowej. Faktem jest, że przedsiębiorstwa działające w klastrach są bardziej innowacyjne niż podobne firmy aktywnie działające poza klastrami. Poprawa innowacyjności odbywa się poprzez dostęp do nowych postaw i wykwalifikowanych zasobów ludzkich, a także dzięki wymianie poglądów i doświadczeń z innymi podmiotami oraz obecności specjalistycznych instytucji, przyspieszających indywidulne i zbiorowe uczenie się. Dzięki współpracy między różnymi podmiotami dochodzi do szybszego eksperymentowania z nowymi rozwiązaniami. Rozwijają się platformy oparte na otwartej innowacji. Dzięki regularnemu przepływowi informacji oraz bardziej dynamicznym niż zazwyczaj interakcjom między ludźmi, kreowane są nowe pomysły. Obecność niezbędnych zasobów w pobliżu powoduje, że szybciej dochodzi się do rozwiązywania zidentyfikowanych problemów.
    Istotą bycia członkiem klastra nie jest samo uczestnictwo, a współdzielenie wizji oraz wspólne osiąganie celów gospodarczych, zarówno indywidualnych, jak i całego klastra.
    Celem rozwoju klastra jest zebranie się grupy podmiotów, która odczuwa podobne wyzwania i identyfikuje podobne problemy oraz zdecyduje się na rozpoczęcie współpracy. Siła klastra polega na umiejętności integrowania różnych obszarów środowisk wokół konkretnych problemów, które wymagają prawidłowego rozwiązania.

Poniżej prezentujemy regulamin Śląskiego Klastra Rewitalizacji i Technologii Środowiskowych.Zapraszamy do zapoznania się z stroną internetową 
Śląskiego Klastra Rewitalizacji i Technologii Środowiskowych.


CZŁONKOWIE KLASTRA:


 

Lokalizacja EkoParku

Kliknij, aby zobaczyć gdzie się znajdujemy