Wersja językowa: polska | english

Inkubator

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Inkubatora Przedsiębiorczości EkoPark w Piekarach Śl.

  Inkubator Przedsiębiorczości EkoPark mieszczący się przy ul. Roździeńskiego 2A w Piekarach Śl. jest wyodrębnioną lokalowo częścią  Parku Przemysłowo Technologicznego EkoPark, z którego na preferencyjnych warunkach mogą korzystać nowopowstałe firmy, stowarzyszenia działające na rzecz lokalnej społeczności.

CEL I MISJA DZIAŁANIA INKUBATORA

  Głównym celem działalności Inkubatora jest promowanie przedsiębiorczości, kreowanie i stwarzanie warunków do powstawania nowych mikro, małych i średnich firm usługowych, oraz poszerzanie działalności i usługowej firm już istniejących. Celem wtórnym działalności Inkubatora jest stopniowy, zrównoważony rozwój i usamodzielnienie się firm funkcjonujących w ramach inkubatora oraz udział w przeciwdziałaniu bezrobociu na terenie Miasta Piekary Śląskie przez tworzenie nowych miejsc pracy w tych firmach.
  Misją Inkubatora jest stała koncentracja ludzi przedsiębiorczych, pomysłów, myśli, wiedzy i środków dla realizacji małych i średnich przedsięwzięć gospodarczych.
  Inkubator i firmy w nim działające oraz z nim współpracujące, prowadzą swoje działania w optyce tworzenia pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy oraz jako środowisko pobudzania i rozwijania przedsiębiorczości w warunkach gospodarki rynkowej, transferu i wdrażania nowych technologii, poszanowania środowiska naturalnego.
  Innowacyjnym pomysłem jest możliwość stworzenia w Inkubatorze usługi wirtualnego biura, które jest praktycznym rozwiązaniem dla przedsiębiorców prowadzących firmę w domu lub nie posiadających jeszcze stałej siedziby.  To  dogodne rozwiązanie dla rozpoczynających działalność firm, których nie stać utrzymanie własnego biura.  Wirtualne biuro daje możliwość korzystania ze skrzynki pocztowej, biznesowego adresu do umieszczenia na wizytówce, w materiałach marketingowych, folderach, ulotkach oraz na drukach firmowych, to także miejsce do przyjmowania gości w profesjonalnym otoczeniu biznesowym, a przede wszystkim oszczędność dla firm związana z minimalizacją kosztów utrzymania biura.

 

USŁUGI OFEROWANE DLA FIRM DZIAŁAJĄCYCH W INKUBATORZE

  Inkubator w miarę prac rozwojowych będzie dążył do zapewnienia efektywnej pomocy dla powstania i rozwoju małych i średnich firm stwarzając dogodne możliwości dla jej działania na wynajętej powierzchni poprzez:

 1. Udostępnienie firmie powierzchni do działalności w miarę potrzeb firmy i aktualnych możliwości Inkubatora,
 2. Możliwość stworzenia usługi wirtualnego biura,
 3. Udostępnienie firmie możliwości podłączenia telefonu, faksu, dostępu do Internetu i konta internetowego,
 4. Podstawowe media ( energia elektryczna, ogrzewanie ),
 5. Usługi ksero,
 6. Odbieranie i wysyłanie korespondencji,
 7. Prawo do posługiwania się adresem Inkubatora,
 8. Udostępnienie strony internetowej Parku Przemysłowo Technologicznego EkoPark w Piekarach Śląskich,
 9. Doradztwo i pomoc w ubieganiu się o środki finansowe w ramach projektów europejskich, i innych środków zewnętrznych,
 10. Graficzne opracowywanie ulotek i materiałów reklamowych dla firm,
 11. Możliwość korzystania z kontaktów i ofert gospodarczych będących w posiadaniu Inkubatora,
 12. Doradztwo i usługi prawne, księgowe, ubezpieczeniowe i inne,
 13. Wspólna promocja i reklama, targi,
 14. Udostępnianie sali konferencyjnej,
 15. Korzystanie z parkingu samochodowego.

 

MOŻLIWOŚCI PODNAJMU POWIERZCHNI

Inkubator dysponuje następującymi rodzajami powierzchni:

 • powierzchnia biurowa,
 • powierzchnia usługowa,
 • powierzchnia magazynowa,
 • wspólnie dostępne pomieszczenia sanitarne,
 • możliwość wykorzystania placu,
 • parkingi samochodowe,

 

ZASADY PŁATNOŚCI W INKUBATORZE

1. Stowarzyszenia non profit działające na rzecz społeczności lokalnej za wynajmowaną powierzchnię są rozliczane wg następujących kryteriów:
a) w pierwszymi i drugim roku działalności 3,00 zł netto / m2
b) w trzecim roku działalności 10,00 zł netto / m2   

2. Za wynajmowaną powierzchnię usługową firmy nowopowstałe i działające nie dłużej niż 3 lata oraz spełniające wymogi dotyczące małych i średnich przedsiębiorstw określone w ustawie z dnia 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej  rozliczane są  według następujących  kryteriów:
a) w pierwszym roku działalności czynsz wynosi 8,00 zł netto / m2
b) w drugim roku dzialalności czynsz wynosi 12,00 zł netto / m2
c) w trzecim roku działalności czynsz wynosi 24,00 zł netto / m2

 

Poniżej prezentujemy REGULAMIN INKUBATORA

 

Lokalizacja EkoParku

Kliknij, aby zobaczyć gdzie się znajdujemy