Wersja językowa: polska | english

PPT EkoPark został wnioskodawcą o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO WŚL na lata 2007-2013

PPT EkoPark został wnioskodawcą o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europeskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 

Tytuł projektu brzmi "Rewitalizacja terenów poprzemysłowych: niwelacja i uzbrojenie zdegradowanych terenów poprzemysłowych o powierzchni 3 ha 10 a w Piekarach Śląskich w celu nadania im funkcji gospodarczych".

Głównym celem projektu jest rekultywacja i wielofunkcyjne wykorzystanie zdegradowanych obszarów poprzemysłowych poprzez kompleksowe przygotowanie terenu przeznaczonego pod działalność Parku Przemysłowo Technologicznego EkoPark w Piekarach Śląskich i lokowanie nowych podmiotów gospodarczych. Projekt ma przyczynić się w krótkim czasie do poprawy ładu przestrzeni publicznej, natomiast dzierżawa terenu inwestorom zewnętrznym skutkować będzie rozwojem przedsiębiorczości oraz nowych technologii oraz powstaniem nowych miejsc pracy na terenie Parku oraz w jego otoczeniu.

 

Rozstrzygnięcie konkursu planuje się na początek 2011 roku.

 

Więcej informacji na temat projektów znajdą Państwo na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

 

«« wróć do poprzedniej strony

Lokalizacja EkoParku

Kliknij, aby zobaczyć gdzie się znajdujemy